Házirend

A sípályán való tartózkodás és viselkedés szabályai:

 • A sípályát és a sífelvonókat használni, illetve a síterületen tartózkodni csak érvényes sípálya belépővel lehet.

 • A sípálya vendégei kötelesek elfogadni és betartani a síelés 10 alapszabályát, vagyis a síkreszt, bármilyen csúszó alkalmatossággal is használják a létesítményt. A síkresz vonatkozik tehát a snowboardosokra épp úgy, mint a hókorcsolyásokra.

 • A sípálya vendégei kötelesek tudásuknak megfelelően úgy sportolni, hogy ezzel más sportolását ne akadályozzák, testi épségét és egészségét ne veszélyeztessék.

 • Sporttársként a sípálya vendégei kötelesek segítséget nyújtani szükség esetén, illetve értesíteni a sípálya személyzetét az esetleges balesetekről.

 • A felvonókat rendeltetésszerűen kell használni, a felvonókhoz kifüggesztett használati utasításoknak megfelelően.

 • A sípályákat helyenként felvonók keresztezik, ezen kereszteződéseket fokozott óvatossággal kell megközelíteni.

 • Tekintettel arra, hogy a sípályát erdő határolja, a pálya mindkét oldalán kettő-kettő métert el kell tartani a fáktól lesiklás közben, ugyanis az a terület már nem minősül a pálya részének és használata életveszélyes. Ugyanez érvényes a pályákon levő egyéb objektumokra is (például, hóágyú, pályakarbantartó gép), melyek két méteres körzetében ugyancsak tilos a lesiklás.

 • Korlátozott látási viszonyok esetén, különösen hóvihar vagy hóágyúzás alatt, fokozott óvatossággal kell a pályákat használni.

 • A lezárt pályarészek vagy lezárt pályák használata tilos és életveszélyes!

 • A sípálya vendégei kötelesek a felvonókezelők és a pályafelügyelők, pályarendőrök kéréseinek, utasításainak eleget tenni.

 • A sípályán felfelé gyalogolni, kerékpározni, szánkózni, a síterületre szánkót vagy háziállatot bevinni erősen balesetveszélyes és szigorúan tilos!

 • A sípályára gépi erővel hajtott járművel felhajtani tilos, ez alól kivételt képeznek a személyzet járművei, melyek üzemeltetési, karbantartási vagy mentési céllal közlekedhetnek a pályán.

 • A sípályán előfordulhatnak a személyzet járművei, azokat megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad, ezen járműveket a lehető legnagyobb ívben kerülni kell.

 • A sípályára sáros lábbelivel vagy sáros eszközzel rámenni, a pályára sarat felhordani tilos!

 • A sípályán csoportos oktatást végezni az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos!

 • A sípályán üzleti tevékenységet – beleértve a csoportos vagy egyéni oktatást is – kizárólag a Síaréna Kft., vagy a Síaréna Kft. előzetes írásbeli engedélyével rendelkező egyén vagy szervezet végezhet.

 • A Bakony természeti állapotának megőrzése érdekében a szemetelés, a környezet rongálása szigorúan tilos!

 • A természeti környezet és a sporttársak iránti tiszteletből a felvonókon és a sípályákon tilos a dohányzás! Dohányozni csak a vendéglátóhelyek mellett kijelölt dohányzóhelyeken lehetséges a létesítmény területén.

 • A Síaréna Kft. nem vállal felelősséget a területen őrizetlenül hagyott sífelszerelésért és egyéb értékekért.

 • A létesítmény vendégeiről a létesítményben való tartózkodás, sportolás alatt képi, hang és videófelvételek készülhetnek, melyeket a Síaréna Kft. felhasználhat marketing célokra.

Nyitvatartással, sípálya belépőkkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályok:

 • Nyitva tartási időn kívül a síterületen tartózkodni csak a Síaréna Kft. személyzetének szabad. A sportterület ilyenkor üzemterületként működik, melynek megközelítése tilos és veszélyes!

 • A sípálya nyitva tartása az időjárás függvénye. A Síaréna Kft. személyzete teljes erővel azon dolgozik, hogy minden lehetséges alkalmat kihasználjunk a nyitva tartásra, ugyanakkor a Síaréna Kft. nem vállal felelősséget az időjárási körülményekből fakadó változékony nyitva tartásért.

 • A Síaréna Kft. nem vállal felelősséget a pályák állapotáért, a síelhető pályaszakasz hossza, annak minősége és a sorban állási idő hossza miatt.

 • A Síaréna Kft. nem vállal felelősséget a természeti tényezőkből és a síelők létszámából fakadó szolgáltatásminőségben bekövetkező változásokért, mint például: faágak, kövek, falevelek vagy egyéb objektív akadályok a pályán, jegesedés, buckásodás, jégdara fúvás vagy hófúvás.

 • A Síaréna Kft. fenntartja a jogot az üzemelő sípályák, sífelvonók és kiszolgáló egységek nyitva tartásának teljes vagy részleges korlátozására, az aktuális vendégforgalom függvényében.

 • A Síaréna Kft. nap közben is hóágyúzhatja a nyitva levő a pályákat. A hóágyúk működése miatt a látási viszonyok korlátozódhatnak. Emiatt a hóágyúk közelében fokozott óvatossággal kell elhaladni.

 • A Síaréna Kft. nem fogad el pénzvisszatérítési igényt két órát meg nem haladó liftleállás és áramszünet esetén, a bérlet vagy a sífelszerelés elvesztése kapcsán, illetve a szolgáltatások igénybevételét meghiúsító minden olyan egyéb okból kifolyólag, ami a Síaréna Kft.-nek nem róható fel.

 • Utolsó felmenetel a felvonókkal záróra előtt negyed órával lehetséges, utána már nem lehet beszállni a felvonókba.

 • Az ülőliftek a síszezonban nem használhatók gyalogosan, azokba síléc vagy snowboard nélkül beszállni nem lehet. Gyalogos használatra a tavasztól őszig tartó libegőszezonban van lehetőség.

 • Kedvezményes jegyet vásárolni, valamint felhasználni kizárólag az arra feljogosító igazolvány vagy kupon felmutatásával lehetséges. Kérjük a kasszához való érkezés előtt készítse elő a kedvezményre feljogosító kuponját vagy igazolványát. A jegy megvásárlása után, kedvezmény utólagos érvényesítésére nincsen lehetőség.

 • A jegyek típusai megvásárlás után már nem változtathatók. Emiatt kellő körültekintés javasolt a jegytípus kiválasztása előtt.

 • A Síaréna Kft. a jegyeket ellenőrizheti, az esetleges visszaélések és szabálytalanságok esetén azokat érvénytelenítheti. Ilyen esetekben a Síaréna Kft. szintén nem fogad el pénzvisszatérítési igényt. A jegy felhasználója az ellenőrzés során köteles együttműködni.

 • A szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogások jelzésére a szolgáltatások ellenértékének megfizetéséig van lehetőség. A pénztártól való távozás után, a Síaréna Kft. reklamációt nem fogad el.

 • A sípálya és oktatás jegyek árai, valamint a kölcsöző árai időszaktól függően változnak. Ezek az időszakok: normál és kedvezményes.

  Kedvezményes: hétfőtől csütörtökig tart és minden olyan napra vonatkozik, ami normál munka és iskolai tanítási nap. Normál: péntektől vasárnapig tart, valamint idetartoznak az ünnepnapok a munkaszüneti napok és az iskolai tanszünetek napjai, függetlenül attól, hogy tényszerűen milyen napra esnek.

A szezonbérletek felhasználásának feltételei

 

 • A fényképes szezonbérletet csak a bérlet tulajdonosa használhatja, a bérlet nem átruházható.

 • Ha a bérlet használatát arra nem jogosult személy kísérli meg, a Síaréna Vibe Park a bérletet érvénytelenítheti.

 • A szezonbérletek használóját a Síaréna Vibe Park ellenőrizheti, ebben az esetben a bérletet használó vendég kötelessége bérletét az ellenőrzést végző személynek felmutatni.

 • A Síaréna Vibe Park nem vállal felelősséget az időjárási körülményekből adódó, szolgáltatásminőségben bekövetkező változásokért.

 • A szezonbérleteket csak a Síaréna Vibe Park nyitvatartási ideje alatt lehet használni. A Síaréna Vibe Park a síszezon maximum és összesen 10 naptári napján jogosult a szezonbérletek érvényességének részleges vagy teljes korlátozására. A Síaréna Vibe Park köteles ezeket az alkalmakat legalább 48 órával előre közzé tenni weboldalán.

 • Minden bérletvásárló a bérlet megvásárlásával elfogadja a Síaréna Vibe Park honlapján előzetesen meghirdetett nyitva tartási rendet. Ugyanakkor a bérlet vásárlója elfogadja, hogy a Síaréna Vibe Park nyitva tartása az időjárás függvénye. A személyzet teljes erővel azon dolgozik, hogy minden lehetséges alkalmat kihasználjon az üzemelésre, ugyanakkor a Síaréna Vibe Park nem vállal felelősséget az időjárásból fakadó változékony nyitva tartásért, melyről vendégeit a lehető leghamarabb tájékoztatja.

 • A Síaréna Vibe Park arra törekszik, hogy a feltételekből a legtöbbet kihozva a lehető legjobb minőséget biztosítsa vendégei számára. Mindemellett a Síaréna Vibe Park nem tud felelősséget vállalni az időjárásból fakadó körülményekért, nevezetesen a hó állapotáért, a síelhető pályaszakasz minőségéért valamint a sorban állási idő hosszát illetően.

 • A Síaréna Vibe Park alacsony forgalom esetén fenntartja a nyitva tartás korlátozásának jogát bizonyos felvonókra, ha azok képesek a síelők folyamatos szállítására a minimális sorban állási idő biztosítása mellett.

 • Az elvesztett bérleteket nem áll módunkban pótolni.

 • Az átruházható szezonbérletek tulajdonjogával kapcsolatos viták rendezéséért a Síaréna Vibe Park nem felelős.

 • A szezonbérlet tulajdonosa illetve felhasználója magára vonatkozóan elfogadja az Síaréna Kft mindenkor hatályos házirendjét és felelősségvállalási feltételeit.

 • A szezonbérlet vásárló elfogadja a GDPR rendelet alapján meghatározott Adatvédelmi Irányelveket, és beleegyezik adatai tárolásához. További információt a siarena.hu/adatvedelem menüpont alatt talál.

 • A szezonbérlet megvásárlásával a vevő elfogadja és tudomásul veszi a síszezonra vonatkozó nyitva tartási időrendet, amit az üzemeltető a weboldalán közzé fog tenni.

Felelősségvállalási nyilatkozat

 • Az eplényi Síaréna Vibe Parkban érvényes jegyek és bérletek megvásárlásával vagy átvételével, valamint a síterületen való tartózkodásommal jelen nyilatkozatomban magamra és a velem érkezett gyermekekre vonatkozóan elfogadom az általam megismert, áttanulmányozott házirendet.

 • A jegy, illetve a bérlet megvásárlásával megértettem és elismerem, hogy a síelés és a snowboardozás, vagy az egyéb csúszó alkalmatossággal való lesiklás veszélyes sportágak, melyek magukban hordozzák a sérülés vagy akár a halál bekövetkezésének lehetőségét. Továbbá tudatában vagyok annak is, hogy a pályán előre nem látható vagy kevésbé észrevehető helyeken veszélyforrások fordulhatnak elő, beleértve a személyzet tagjait, a személyzet járműveit, az üzemeltetéshez szükséges eszközöket, a létesítmény többi vendégét, erdei állatokat, valamint az időjárásból adódó kockázatokat, mint pl.: váltakozó minőségű pályafelület, váltakozó látási viszonyok, erős szél, leszakadó faágak, szálló jégdara.

 • Elegendő információt kaptam a házirendről és a szóban feltett kérdéseimre, ezért a magam és a velem sportolók fizikai, technikai felkészültségét megfelelőnek és elégségesnek érzem a létesítmény valamennyi berendezésének, pályájának igénybevételére, és kijelentem, hogy csak a tudásom/tudásunknak megfelelő pályát, illetve felvonót használom/használjuk. Ezen nyilatkozatomat annak tudatában tettem meg, hogy tisztában vagyok azzal is, miszerint ha az előbbiek ellenére igénybe vett pályák használata során a sérülések kockázata – ideértve a legsúlyosabb következményt eredményező balesett is – fokozott. Megértettem és elfogadom, hogy az esésekből és ütközésekből fakadó balesetek sérüléseket vagy halált okozhatnak, és ennek ismeretében saját felelősségemre veszem/vesszük igénybe a Síaréna Kft. által nyújtott szolgáltatásokat.

 • Elfogadom és tudomásul veszem, hogy a létesítmény használata során körültekintően, kellő gondossággal úgy kell eljárjunk, hogy tevékenységünkkel mások testi épségét, életét ne veszélyeztessük, illetve ennek kockázatát minimalizáljuk.

 • A síjegyek és bérletek megvásárlásával hozzájárulok ahhoz, hogy a sípályáról készülő fotókon és videókon szerepeljek, amelyeket a Síaréna Kft. marketingcélokra felhasználhat. A személyes adataim védelméről a www.síarena.hu weboldalon az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján tájékozódtam.

 • A létesítmény használatára jogosító jegy, illetve bérlet megvásárlásával, valamint a létesítményben való tartózkodásommal – konkrét okirat aláírása nélkül is – elfogadom ezen jognyilatkozatból fakadó következményeket minden használat esetén magamra és a velem együtt sportolókra vonatkoztatottan.